SWEA Florida

Om Oss

Vi är ett nätverk inom SWEA South Florida för dig som är intresserad av yrkesliv och företagande. Vi bjuder in till träffar med spännande gäster, gör företagsbesök, nätverkar och peppar varandra till att förverkliga våra yrkesmässiga idéer och ambitioner.

Vår Mentorskaps Program.
Våra medlemmar jobbar inom varierande branscher – massor av erfarenhet från amerikanskt näringsliv och företagande som vi vill ta vara på och sprida vidare! Vill du vara mentor till en SWEA-medlem som är i behov av råd och stöd för att utvecklas inom sitt yrke eller företagande? Skicka en epost till Carina eller Viktoria (se epostadresser nedan) och anmäl dig som mentor.

Är du ny i South Florida? Funderar du på att starta ditt egna företag? Var “Business Resource Center” är en bra början till information angaende detta! Skulle du behöva bolla idéer med någon som varit med ett tag och som kan den bransch eller det yrke du är intresserad av?

Vårat “Forum” är en givande plats att diskutera med andra professionella svenska kvinnor deras erfarenheter, rådgivning, ledskap och tips. Hör av dig till Carina eller Viktoria och anmäl dig som adept.

Vilka ämnen vill du att vi ska ta upp?

Vilka gäster ska vi bjuda in, vilka företag ska vi besöka? Hör av dig till oss som håller i gruppen med dina frågor och idéer!

Vi planerar att träffas ett par gånger per termin – håll utkik efter inbjudningar till kommande evenemang i SWEA email blasts, SWEA Bladet, SWEA South Florida Facebook och här på webbplatsen.

Tack så hjärtligt för din hjälp och stöd!

Vänliga Hälsningar,
Carina & Viktoria
SWEA Professional South Florida