SWEA Florida

Archive | Newsletter

SWEABladet höst 2020

SWEABladet South Florida höst 2020

Välkommen att läsa vår tidning SWEABladet Tidningen ges ut två gånger per år. Vi hoppas att tidningen kommer att ge er medlemmar glädje, igenkänning och inspiration och samtidigt sporra fler kvinnor att gå med i SWEA. I tidningen presenterar vi artiklar skrivna av våra medlemmar, presenterar SWEA South Floridas medlemmar närmare, sätter ihop bildcollage från […]

Continue Reading