SWEA Florida

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP – 2022!

Ft Lauderdale Beach

SWEA är en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som bor eller har bott utanför Sverige. Vi är en världsomspännande organisation med cirka 7000 medlemmar med över 70 lokala avdelningar på 5 kontinenter.

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och har som syfte att främja det svenska språket och sprida svensk kultur och tradition.

För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.

 

 

, , ,